ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κινήματα της εποχής μας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των τοπικών κοινοτήτων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, επιλύοντας με καινοτόμο τρόπο χρόνια κοινωνικά προβλήματα. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασιζόμενο στην  παγκοσμίως αναγνωρισμένη ηγετική παρουσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας είναι πρωτοπόρο για το Πανεπιστήμιο, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ελληνική Αγορά. 

Το πρόγραμμα προσεγγίζει και αναλύει θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης  επιχειρήσεων που ανήκουν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (τρίτο τομέα). Εστιάζει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών προσεγγίσεων και δεξιοτήτων που βοηθούν τα άτομα να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών τους. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινείται  παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, Σχολές Διοίκησης Πανεπιστημίων υψηλού κύρους στην Αμερική (π.χ. Harvard Business School, Stanford Business School) και στην Ευρώπη (π.χ. INSEAD) διδάσκουν κοινωνική επιχειρηματικότητα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα (π.χ. σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης αποφοίτων). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Harvard Business School διανύει 20ετή πορεία σε πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας με αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο. Αντίστοιχα, η Σχολή Διοίκησης του INSEAD θεωρείται πρωτοπόρος σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας εισάγοντας σχετική πρωτοβουλία (Social Entrepreneurship Initiative) το 2005 και υλοποιώντας από τότε διάφορες δράσεις (συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους, κτλ.). 

 

Γιατί δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει πειστικά στην ανάπτυξη θετικής προδιάθεσης  για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς βοηθάει στην εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικές πέρα από τη συμβατική, εμπορικής φύσης επιχειρηματικότητα. 

Η γνώση που παρέχεται ξεκαθαρίζει αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις περί κοινωνικού επιχειρείν και ενθαρρύνει βιώσιμες πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης που εξοικονομούν πόρους και προσπάθεια. 

Όραμά μας είναι να μπορούν ολοένα και περισσότερα άτομα να εμπλακούν σε δράσεις δημιουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων που επιδιώκουν τον κόσμο καλύτερο επιλύοντας κοινωνικά προβλήματα. 

 

Σκοπός

Να παρέχουμε γνώσεις και να αναπτύξουμε ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός μας είναι οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας μόλις ξεκίνησαν στην Ελλάδα αλλά έχουν μακρύ δρόμο να διανύσουν για να αποδείξουν την αξία τους…