Κοινωνική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα - ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ


Αν ονειρεύεστε έναν κόσμο καλύτερο, βοηθήστε άτομα να εκπαιδευτούν για να το επιτύχουν...
Αν μπορείτε, βοηθήστε άτομα να εξοικειωθούν στην επίλυση κοινωνικών και πράσινων προβλημάτων...
... Η εκπαίδευση μπορεί να κάνει την κοινωνία μας καλύτερη...

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία σας δικτυώνουμε, προκειμένου να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Κοινωνική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα» Αθήνα 2023-24

Συμπληρώστε την προτίμησή σας για το είδος βοήθειας που επιθυμείτε να προσφέρετε

Τι βοήθεια προσφέρετε;(*)
Invalid Input

Με πόσα χρήματα θα βοηθήσετε;(*)
Invalid Input

Πόσων καταρτιζομένων τα δίδακτρα θα καλύψετε;(*)
Invalid Input

Πόσα άτομα θα μπορέσετε να προσλάβετε;(*)
Invalid Input

Ποια άλλη βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε;(*)
Invalid Input

Παρακαλούμε καταγράψτε σχόλια – παρατηρήσεις – ιδιαίτερες προτιμήσεις (για παράδειγμα, επιθυμώ να πληρώσω τα δίδακτρα για έναν εθελοντή σε κοινωνική επιχείρηση)
Invalid Input

Από που ενημερωθήκατε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
Invalid Input

Στοιχεία του Φορέα

Επωνυμία

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τηλέφωνο

Email(*)
Invalid Input

Επιθυμείτε να γνωστοποιηθεί η παροχή βοήθειας;
Invalid Input

Επιθυμείτε να αναγράφεται η επωνυμία του Φορέα σας στους χορηγούς;
Invalid Input

Συμμπληρώστε τους χαρακτήρες της εικόνας(*)
Συμμπληρώστε τους χαρακτήρες της εικόνας
Invalid Input