ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσεγγίζει 4 θεματικές περιοχές που καλλιεργούν τη σκέψη, βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και διαμορφώνουν κατάλληλη κουλτούρα για επιτυχημένη δράση στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

1η Θεματική περιοχή: Σχεδιάζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου 

2η Θεματική περιοχή: Διοικώντας πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου 

3η Θεματική περιοχή: Χαράσσοντας στρατηγικά μονοπάτια ανάπτυξης 

4η Θεματική περιοχή: Δεξιότητες για πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου

 

Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης κατ’ αποκοπή θεματικών ενοτήτων, όπως:

  • Κατανοώντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
  • Σχεδιάζοντας πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου
  • Δράσεις μάρκετινγκ σε πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου
  • Δράσεις πώλησης σε πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου
  • Δράσεις ανθρώπινου δυναμικού σε πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου
  • Ειδικά θέματα κοινωνικών μαρκών (social brands) και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR)